MICĂ ISTORIE A ACTIVITĂŢII FOTOGRAFICE ÎN ARAD

 PROLOG

 

     În cele de mai jos vă invit într-o călătorie imaginară în care voi încerca să schiţez în câteva cuvinte şi imagini mişcarea fotografică din oraşul Arad, dar şi legăturile strânse care au fost şi încă mai sunt între România şi Ungaria în domeniul fotografiei. Sigur că mai sunt multe de spus şi de scris, dar acesta este numai un început care poate va fi continuat de mine sau de alţii !

 

     Aş dori să mulţumesc pentru ajutorul dat pentru documentarea şi ilustrarea textului : dlui. Ing. Frangopol Mihai, dlui. Prof. Dr. Hugel Peter şi dnei. Dascăl Natalia Maria de la Complexului Muzeal Arad, dlui. Janto Adalbert, dlui. Ardelean Aron şi dlui. Kurucz Matei.

 

1. FOTOGRAFIA ARĂDEANĂ PÂNĂ ÎN 1918

 

     În oraşul nostru încă de prin 1895 s-au făcut unele încercări de înfiinţare a unui club foto, dar acestea au eşuat pe rând. Pe la sfârşitul sec. al XIX-lea în Arad erau destul de multe ateliere foto din care amintesc numai câteva : Auerbach Miksa (FOTO 1), Bloch Henrich (FOTO 2), Hideki Ferencz (FOTO 3), Honisch L. Istvan (FOTO 4), Klapok Alajos (FOTO 5), Kossak Jozsef ( FOTO 6, 7) , Krauss Bela (FOTO 8), Loger Gustav (FOTO 9), Ravasz Imre (FOTO 10), Weisz Hugo (FOTO 11, 12)

     Majoritatea dintre aceştia erau, pe lângă fotografi şi pictori, tipografi, papetari, librari. O parte din aceşti fotografi, familiile lor, sau în asociaţie cu alţii se pot regăsi în oraşul nostru şi în perioada interbelică : Bloch (FOTO 13) -librar, papetar şi patron de tipografie din 1876 – în 1935 Ianca, soţia sa încă mai conduce, după moartea sa, un magazin de articole foto , Krauss, Weisz, Kossak şi alţii.

Anul 1906 este anul apariţiei primului club foto în Arad. Acesta îşi dobândeşte personalitatea juridică la 30.11.1907, iar în 1913 membrii clubului stabilesc un Regulament de ordine interioară. La început clubul îl avea ca preşedinte pe Stengl Emil, secretar fiind Guld Emil (FOTO 14). Statutul iniţial al clubului ( FOTO 15) era alcătuit din 13 capitole şi era asemănător cu actualul Statut al clubului nostru înfiinţat în 1968. Printre altele statutul stabilea cotizaţia la 100 coroane pe an, adunarea generală era convocată anual în luna ianuarie, iar funcţiile de conducere erau: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, casier, cenzor şi organizator. Pentru primirea în club se completa o cerere (FOTO 16) .

     Vechiul club era un colaborator principal al revistei „A Feny” -„Lumina” (FOTO 17 , 18) care apărea la Budapesta din anul 1906. În această publicaţie de specialitate au apărut multe articole despre clubul arădean (FOTO 19).

     Într-o şedinţă a clubului din 1909, membrii ( FOTO 20 ) sunt invitaţi să participe anul următor la o expoziţie internaţională organizată de Uniunea Naţională a Artiştilor Amatori din Ungaria. Se vor acorda medalii şi diplome, iar fiecare participant va primi câte o plachetă. Fotoclubul din Budapesta oferă 100 de diapozitive care vor fi proiectate la viitoarea şedinţă care va avea loc pe data de 26.01.1910.

     La a cincea Adunare generală din 25.01.1911, cu o participare numeroasă, s-a ales o nouă conducere a clubului : Stengl Andor preşedinte, Rozsnay Kalman şi Banfi Miklos vicepreşedinţi, Matusik Marton secretar (FOTO 21, 22) , Szende Lajos casier, Herling Gyula cenzor, iar Jacques Faix şi Balazs Ferenc erau organizatori. Clubul a primit de la primărie o cameră obscură care a fost utilată cu ajutorul financiar al unor bănci locale. Membrii clubului se întâlneau în fiecare miercuri seara la Cafe Central ( Fisher ).

     Tot cu prilejul acestei întâlniri s-a hotărât organizarea unei a doua expoziţii fotografice a clubului, prima fiind organizată în 1907 în sala liceului din Arad. Cei mai buni vor fi răsplătiţi cu medalii ( câte una de aur, respectiv argint şi două de bronz ) realizate de Bloch Karoly şi Albert Andor. Începătorii în tainele fotografiei vor primi hârtie fotografică (FOTO 23, 24, 25) şi vor putea participa la cursuri. După şedinţă s-a organizat o cină festivă, iar seara s-au proiectat câteva diapozitive din Munţii Tatra.

Câteodată unii membrii ai clubului participau, în vacanţele de vară, la excursii foto în diverse locuri, iar toamna fiecare îşi prezenta lucrăril.

     În 1912 Jacques Faix anunţa organizarea unui concurs internaţional dotat cu premii. Lucrările vor fi jurizate, iar fiecare fotograf va participa cu 2-3 lucrări cu dimensiunea minimă de 9/12 cm. Temele propuse au fost : portretul, peisajul şi fotografia de interior. Se vor aprecia : compoziţia, tehnica, iluminarea.

 

     Fotoclubul din Arad ţinea şi conferinţe pentru cei interesaţi în arta fotografică în sala de fizică a şcolii primare. Temele prelegerilor erau diverse : prezentarea funcţionării unui bliţ, discuţii despre diverse substanţe chimice , unele procedee fotografice ( tehnica gumată, bromoil, etc. ), colorarea fotografiilor, pigmentare, proiecţia dia, macrofotografia cu ajutorul unui monoclu, noutăţi în domeniul foto, dar şi multe altele! Printre cei care conferenţiau se găseau : Jacques Faix, Matusik Marton, Rozsnay Josef, Somogyi Jeno.

 

     Membrii clubului participau la diverse saloane foto în ţară şi străinătate ( Berlin, Dresda, Viena, Frankfurt pe Main, Budapesta, Hamburg, Amsterdam, Riga, Kiev, Pecs ) de unde reveneau cu multe premii, diplome ( FOTO 26, 27, 28), plachete. În 1911, la o expoziţie de amatori la Frankfurt pe Main, Aradul, singurul reprezentant al Ungariei, a reuşit să ia medalia de aur ! În acelaşi an Jacques Faix şi Matusik Marton cuceresc medalii de argint şi diplome la o expoziţie internaţională organizată de asociaţia din Budapesta. Totodată Matusik Marton a mai participat la saloane foto în Riga şi Kiev. Acestea sunt doar câteva dintre participările clubului foto arădean, ele fiind mult mai numeroase

     Opera lui Jacques Faix ( 1870-1950 ) nu poate fi separată de istoria Fotoclubului din Arad. El alături de alţi membrii ai clubului din 1906 ( Matusik Marton, Bohus Laszlo, Guld Emil ) pot fi consideraţi printre întemeietorii „ pictorialismului „ în fotografia mondială ! Fotografia de atelier şi mai ales portretistica, a devenit din ce în ce mai comercială, iar pe la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a început să se dezvolte fotografia de amatori, iar mai târziu, din aceasta, s-a dezvoltat fotografia artistică.

Unul dintre cei care a promovat noul curent în arta fotografică a fost Jakab Faix ( în unele documente Jaquues Faist ) care, din anumite motive, a fost rebotezat Jacques Faix ( FOTO 29). După absolvirea şcolii profesionale, secţia de fabricat piane, în Arad, îşi face practica la Viena, iar la vârsta de 25 de ani îşi deschide un atelier propriu acolo. În luna mai 1901 îl regăsim la Arad unde fabrică, repară şi transformă piane (FOTO 30) într-o clădire de pe actuala stradă Episcopia, unde îşi avea de altfel şi domiciliul.

     Artistul fotograf din acele vremuri era, în general, un om cult, pregătit în domeniul chimiei, a opticii şi a tehnicii fotografice care, pe lângă serviciu, în orele libere, se ocupa cu fotografia. După cum am mai spus , Faix a ţinut mai multe conferinţe despre arta fotografică, dar a şi câştigat numeroase premii şi diplome la expoziţii naţionale şi internaţionale. Prima expoziţie la care a câştigat un premiu a fost cea din 1905 de la Budapesta unde a prezentat a diaporamă alcătuită din 30 de diapozitive stereo!

În colecţia Foto Club Arad deţinem un număr de 57 fotografii originale , în tehnica bromoil, ale lui Jacques Faix dintre care câteva sunt autentificate prin semnătură proprie (FOTO 31) şi prin titlurile date de autor. Aceste fotografii sunt realizate pe hârtie produsă de firma Zanders, iar unele au tipărite, în filigran, anii 1922 (FOTO 32) sau 1929 (FOTO 33) precum şi emblema firmei(FOTO 34). Firma Zanders (FOTO 35) a fost înfiinţată în anul 1829 la Bergish Gladbach pe râul Strunde (Germania) şi funcţionează şi în prezent.

     Fotografiile reprezintă imagini din : Arad Catedrala catolică (FOTO 36 , 37), malul Mureşului (FOTO 38, 39, 40, 41), diverse străzi (FOTO 42, 43), Lipova bazarul turcesc (FOTO 44), biserica catolică (FOTO 45, 46), Sighişoara (FOTO 47, 48), Bran (FOTO 49), Praga (FOTO 50), Budapesta (FOTO 51), Veneţia (FOTO 52, 53), Germania (FOTO 54), Austria.   

     Din Austria fotografiile sunt din Wachau, un land din Austria de jos ( partea de nord a ţării), porţiunea văii Dunării dintre localităţile Melk şi Krems. Prima menţionare a numelui Wachau a fost facută în anul 853 „locus Wahowa”. Este o zonă pitorească cu multe castele, biserici, mănăstiri. Fotografiile au fost făcute la : Weissenkirchen (FOTO 55, 56), Melk (FOTO 57, 58), Durnstein (FOTO 59, 60), Spitz (FOTO 61, 62), Sankt Michael (FOTO 63), Hinterhaus (FOTO 64).

     Fotograful are o viziune poetică în ceea ce priveşte peisajele (FOTO 65, 66, 67, 68, 69, 70). El este sensibil şi la frumuseţea formelor corpului femeii (FOTO 71, 72, 73, 74).

 

2. FOTOGRAFIA ARĂDEANĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

 

 

     În perioada primului război mondial activitatea foto stagnează, dar din 1921 cei 80 de membrii ai clubului închiriază un apartament în Palatul Ortutay, str, Cicio Pop, et. IV. Acolo aveau o sală mare de şedinţă, un laborator foto, studio, o bibliotecă de specialitate cu sală de lectură. În acelaşi an se reuşeşte organizarea unei expoziţii foto în Palatul Cultural, salon la care participă numai membrii clubului cu 179 de fotografii.

 

     Anul 1926 aduce cu el vernisarea, la Palatul Cultural (FOTO 75), a celei de-a treia „Expoziţie Artistică a Amatorilor Fotografi ai Ţărei” (FOTO 76) sub patronajul lui Vasile Goldiş ministrul cultelor, Ioan Robu primarul Aradului, Vasilie Boneu prefectul judeţului, Gabriel Fejer director general şi a lui Tiberiu Zima fost deputat.

 

     Fotografiile expuse în perioada 06.06.-24.06.1926 au fost aranjate de (FOTO 77): Dumitru Anastasiu preşedinte, Matusik Marton subpreşedinte, Emil Guld director, Ştefan Kovacs secretar, Geza Schafer casier, Iuliu Kovacs gazdă, Bela Nyary controlor şi Jacques Faix. Membrii juriului erau : Dumitru Anastasiu, Jacques Faix, Matusik Marton, Geza Nagy, Lazar Nichi, Alexandru Pataky şi Andor Stengl.

 

     Expoziţia era cu vânzare, iar adresa clubului era în Arad, Căsuţa poştală 32. Au fost expuse 200 de fotografii de către 19 autori din Arad, Cluj, Oradea şi Gheorghieni.

     Prin anii 30 din cauza crizei economice generale clubul se mută într-un local la subsol, dar totuşi chiar şi acolo condiţiile erau destul de bune. Numărul membrilor începe să scadă, diminuându-se în acelaşi timp şi fondurile materiale ale clubului. În final se găseşte un nou local mai uscat şi mai luminos, dar totuşi nu la fel de bun ca cel din Palatul Ortutay !

 

     Palatul Cultural din Arad a fost încă o dată locul vernisării, în septembrie1937,a celei de-a V-a Expoziţie artistică a fotografilor amatori din România (FOTO 78), organizată de clubul arădean sub patronajul : gen. Hariton Dragomirescu, dr. I. Groza prefect, dr. Romulus Coţioiu primar, Brutus Păcurariu prim secretar la Camera de Industrie şi Comerţ, Vasile Tămăşdan director Banca Naţională-sucursala Arad, Ionel Friedland director Societatea Bancară Română-sucursala Arad, dr. Romulus Moga avocat şi Nicolae Szabo comerciant.

     Din cele aproape 200 de fotografii expuse atunci s-au ales şi câştigătorii : plachete de aur – Ion Şuţu (FOTO 79) şi Eugen Rona, medalii de aur – Julius Kiss, Eugen Fenyo, Edmund Pecsi şi Juliu Buzaky, medalii de argint – Ladislau Adler (FOTO 80), Oskar Gardos (FOTO 81), L. Kozepessy şi Victor Pecsi, iar medalii de bronz – George Avramescu, Sever Cernescu, N. Tomescu, Eug. Fanciotti, Al. Gruenfeld, S. Lt. Petrescu şi Ştefan Kovacs. Juriul a fost format din : Beleznay Ştefan, dr. Sp. Constantinescu, Jacques Faix, Emil Gold, Maior Gheorghe, Marton Matusik, dr. Nichi Lazăr, Alexandru Pataki şi Iulian Toader.Cu acest prilej clubul arădean a realizat şi o plachetă (FOTO 82).

     Revista „Fotografia” (FOTO 83) care apărea din anul 1934 a redat multe momente din viaţa vechiului Fotoclub al oraşului nostru : erau publicate ştiri despre club (FOTO 84), erau prezentate expoziţii şi alte acţiuni, apăreau fotografii ale arădenilor, dar şi multe articole scrise de arădeni. In revistă apăreau şi multe reclame foto (FOTO 85 ,86, 87, 88, 89). Publicaţia era editată de „Asociaţia F.A.R. Foto-Cine-Amatorilor din România” (FOTO 90) din care făcea parte în mod activ şi clubul arădean. Sediul asociaţiei era în Bucureşti, str, Regală, nr. 4, preşedinte fiind Sp. Constantinescu. Preşedintele asociaţiei scria, într-un articol publicat în 1937, despre numărul fotografiilor româneşti admise la expoziţiile internaţionale : înainte de 1933 nici una, în 1933, 4 lucrări, 1934, 8 lucrări, 1935, 29 lucrări, iar în 1936, 36 lucrări. În acelaşi articol se făceau planuri pentru organizarea în cel mai scurt timp al „Primului salon internaţional de artă fotografică F.A.R.” .

În 1937 singurele reviste de specialitate din lume editate de asociaţii de amatori erau „Fotografia” din România şi „Fotograficki Obzor” din Cehoslovacia !

     Într-un almanah tipărit în 1935 la Arad se regăsesc 26 de fotografi locali care îşi făceau reclamă din care amintesc numai pe câţiva : Berecky Karoly (FOTO 91), Curticean Ştefan, Feher Iosif, Feszler Robert, Fodor Ella, Foldenyi Cornel, Gobner Anton, Hozdovits Tiberiu, Lăpuşca Teodor, Nagy Geza, Popa Panaite (FOTO 92), Szabo Alexandru, Szekely Andrei, Sztojkovits Iosif şi Ludovic (FOTO 93), Şandor Eugen (FOTO 94), Ruhm O. (FOTO 95), Urai Janos (FOTO 96), Zsikits Olga (FOTO 97)

 

     Eugen Rona, aici cu imagini din Cannes-Franţa (FOTO 98), Arad: o piaţă (FOTO 99), muzeul local (FOTO 100), George Avramescu : autoportret (FOTO 101), cu o medalie FIAP (FOTO 102) şi câteva fotografii (FOTO 103 ,104, 105, 106), Oskar Gardos ,dar şi mulţi alţi membrii ai Fotoclubului Arad au primit numeroase premii şi diplome (FOTO 107, 108, 109) la saloanele foto naţionale şi internaţionale la care au participat : Iugoslavia, S.U.A., Belgia, Austria, Ungaria, etc.

 

3. FOTO CLUBUL FONDAT ÎN 1968

 

     După cel de-al doilea război mondial până prin anii `60 activitatea foto în Arad a avut mai multe urcuşuri şi coborâşuri, s-au făcut mai multe încercări de refacere a unui club foto în oraşul nostru. Sfârşitul anului 1968 a reprezentat un nou început pentru arta fotografică în Arad când un grup de fotografi au înfiinţat Foto Club Arad (FOTO 110, 111, 112).

     Aceştia au fost: Ferenc Kelen, Gavril Bodea, Iosif Geck, Olga Szarvas, Niţă Radu, Elisabeta Rusu. În acelaşi an Teatrul de Stat a fost gazda unui salon de artă fotografică a noului club. În august 1969 a avut loc Prima Expoziţie de Artă Fotografică a Judeţului Arad, iar în octombrie anul următor a doua expoziţie de acest fel. Expoziţia din 1970 a avut participare naţională, au fost expuse 92 fotografii, a avut loc o proiecţie dia, iar cupa Asociaţiei Artiştilor Fotografi a fost acordată clubului nostru.

 

     Primul salon foto la care a participat clubul a fost cel organizat în Bistriţa de unde s-a primit o diplomă . O altă premieră a avut loc în decembrie 1971 când 20 de fotografi au expus vreo 50 de lucrări la Bekescsaba ( Ungaria ) pe holul teatrului din localitate. Tot printre primele vernisaje din Arad au mai fost : pe 27.03.1969 la Palatul Cultural expoziţia Monumente istorice şi de artă din municipiul şi judeţul Arad ” (FOTO 113), iar la 17.05.1969, la Muzeul Judeţean, deschiderea expoziţiei Edward Steichen ” realizată de The Museum of Modern Art ” din New York-S.U.A (FOTO 114). Un alt reper important în peisajul primelor saloanelor foto găzduite în Arad a fost vernisarea şi în oraşul nostru , în anul 1975, a celui de-al X-lea Salon Internaţional de Artă Fotografică patronat de Asociaţia Artiştilor Fotografi din România – A.A.F. (FOTO 115).

 

     15 autori din Foto Club Arad au prezentat în 1973 la Craiova, în Sala Cromatic, 96 de fotografii, iar anul următor a existat o expoziţie de grup la Timişoara.

 

     Până în anul 2001 , preşedinţi ai Foto Club Arad au fost Ferenc Kelen şi Virgil Jireghie, secretari fiind : Gavril Bodea, Petru Voştinar şi Aron Ardelean . În perioada 1972-1985 Adalbert Janto a ocupat funcţia de organizator ; aceeaşi funcţie a mai fost ocupată şi de Cristian FrangopolDe-a lungul anilor Foto Club Arad a organizat nenumărate saloane colective şi personale . „Ars fotografica” a fost organizată în luna decembrie a fiecărui an începând cu anul 1981 şi este o tradiţie a clubului nostru (FOTO 116).

     O altă serie de expoziţii , prin anii `80, a mai fost şi „Omul si motocicleta” (FOTO 117). Au mai existat nouă ediţii a unei bienale „Natura” (FOTO 118) . În anul 1989 s-au aniversat 150 de fotografie printr-o expoziţie (FOTO 119) şi o insignă (FOTO 120).

     În anul 2001 , în cadrul Foto Clubului Arad , au avut loc alegeri , în urma cărora au fost desemnaţi Ioan Scripciuc în funcţia de preşedinte şi Mircea Octavian Boran în funcţia de secretar . Din anul 2001 şi până în 2006 preşedinte de onoare a fost Ferenc Kelen.

 

     La începutul anului 2001, secretarul Foto Clubului Arad a prezentat un proiect de statut, iar după mai multe discuţii şi cu unele modificări, a fost adoptat primul Statut al Foto Clubului Arad care, de atunci, ne ghidează în întreaga noastra activitate. În 2005 clubul nostru a dobândit calitatea de persoană juridică .

 

     Din 2001 până în prezent ne străduim să continuăm tradiţia clubului aducând expoziţii foto în Arad , organizând totodată expoziţii colective şi personale . În 2001 am adus , prin relaţiile noastre cu clubul „Nufărul” din Oradea, condus de dl. Ştefan Toth, două expoziţii din străinătate : Fotogrup „Belgrano” Buenos Aires – Argentina şi Fotoclub „Ochiul magic” Chişinău – Moldova . Tot prin aceeaşi „filieră” am mai organizat în martie 2003 o expoziţie a unor fotografi din China la redacţia ziarului „Observator” (FOTO 121). În cadrul colaborării noastre cu clubul „Nufărul” Oradea am avut şi un schimb de expoziţii.

     În 2010 prin intermediul dlui. Mircea Anghel, preşedintele Fotoclubului „ Mihai Dan Călinescu”, am vernisat o expoziţie a Fotoclubului Pozitiv din Cernăuţi, Ucraina.

 

     La bienalele „Natura”am colaborat cu Clubul de turism montan „Condor Club Arad”. Alte legături mai avem şi cu clubul de turism montan „Veniţi cu noi !” Arad, dar şi cu clubul speologic “Speowest” Arad.

 

     Foto Clubul din Arad a mai avut de-a lungul anilor şi câteva schimburi de expoziţii cu colegi fotografi din Ungaria : Gyula (FOTO 122) şi Bekescsaba . Astfel de schimburi le-am reînceput în 2005 împreună cu clubul Marvany din Bekescsaba (FOTO 123), relaţie care s-a concretizat şi dezvoltat cu schimburi de expoziţii în fiecare an până acum. Cu Oroshaza am deschis o colaborare : am avut un schimb de expoziţii (FOTO 124), iar o parte dintre membrii noştri au apărut într-un album editat prin amabilitatea dlui. Gonda Geza .

 

     La începutul anului 2007, colegele din clubul nostru şi-au prezentat câteva dintre fotografiile lor tot la Oroshaza, după ce , mai înainte am mai avut încă o expoziţie în oraşul dumneavoastră. În 2007 am fost invitaţi să colaborăm, tot cu asociaţia d-lui Gonda Geza, la cinci workshop-uri finanţate de Uniunea Europeană în mai multe localităţi din Ungaria (FOTO 125, 126), prilej cu care am cunoscut mai mulţi prieteni fotografi maghiari şi am fotografiat multe subiecte interesante. În acelaşi timp 15 membri ai clubului nostru au avut onoarea să apară într-un album foto comun editat cu această ocazie.

     În colaborările noastre cu Ungaria am fost sprijiniţi în mod activ de Primăria Arad.

     Totodată membrii clubului nostru au trimis multe fotografii ,de-a lungul anilor , pe bază de invitaţii , la nenumărate saloane de artă fotografică din ţară şi din străinătate : Craiova, Iaşi, Carei, Târgu Mureş, Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Oradea, Galaţi, Braşov, Ploieşti, Băile Herculane, Sibiu, Slatina, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Câmpina, Lupeni, Buzău, Suceava, Marghita, Pecica, Lipova, Chişineu Criş, Sântana, dar şi : Austria, Germania, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, Spania, Italia, Belgia, Luxemburg, Noua Zeelandă, Ucraina, Turcia, etc.De peste tot au cules multe premii şi aprecieri .

  Din anul 2001 până în prezent toate activităţile clubului au fost finanţate în principal din fonduri proprii. La expoziţia din decembrie 2006 când am aniversat 100 de ani de la înfiinţarea primului club foto în Arad (FOTO 127), unde am editat un album foto am fost sprijiniţi financiar de autorităţile locale. 

      Din anii ’70 multe expoziţii au fost deschise la Sala Forum, iar, după retrocedarea clădirii, începând cu anul 2004 dl. prof.dr. Hugel Peter , directorul Compexului Muzeal Arad , ne-a pus la dispoziţie ,pentru saloanele foto ale clubului, Sala Clio pe Str. Horia (FOTO 128), o sală modernă aflată în centrul oraşului Arad . Foto Club Arad a organizat , din 2001 până în prezent,  peste 100 expoziţii foto , iar membrii noştri au participat la peste 100 saloane foto în ţară şi străinătate. 

 Începând din 2007 asociaţia noastră organizează un curs autorizat de perfecţionare în arta fotografică (absolvit de aproape 200 de persoane), din 2009 un cerc foto gratuit pentru tineri, un curs de inițiere pentru adulți, dar şi cursuri de editare foto.

 

     În 2008 am reuşit să mai edităm un nou album şi să mai vernisăm o expoziţie (FOTO 129) cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea Foto Club Arad (FOTO 130, 131).

     Câteva sigle folosite de Foto Club Arad : FOTO 134, 135, 136, 137.   În 23.12.2008 am semnat un protocol cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din România.

 La finalul anului 2008 am stabilit un contact cu un club foto din Szentes– Ungaria (FOTO 132), iar mai târziu ne-au vizitat şi ei (FOTO 133)

 

     Alte colaborări și schimburi de expoziţii au mai fost cu colegi fotografi din: Serbia (Novi Sad, Uzdin) și Polonia (Lodz).

     În anul 2018 am sărbătorit aniversarea a 50 de ani de la înființarea clubului nostru printr-un salon Ars Fotografica special dedicat acestui eveniment și printr-o expoziție cu fotografii originale. : FOTO 138, 139.

 

     Cei aleşi să conducă asociaţia acum (2019) sunt: Boran Mircea – Preşedinte (din 2008), Filip Ovidiu – Prim Vicepreşedinte, Ciorbă Cerasela – Vicepreşedinte , Iolu Octavian – Secretar, Lăncrăngean Raluca – Casier, Creştin Călin – Cenzor.

 

 

Boran Octavian Mircea