//english below//

Marți 3 august, ora 18, a avut loc la Sala Clio din Arad vernisajul organizat de Asociația Foto Club Arad, sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografi din România nr. 014/2021 și în colaborare cu Complexul Muzeal Arad: Secvențe urbane – Urban Frames

”Nu ne-am putut vedea de prea mult timp, ne-am simțit foarte bine împreună și sper să colaborăm mai departe”. Așa a început mesajul invitației făcute de clubul nostru pentru colaboratorii noștri din țară și străinătate …

Cele 50 de fotografii de la 47 dintre prietenii noștri reprezentând 5 asociații foto din 4 țări au fost admirate de un număr mare de vizitatori care au primit și un pliant editat special cu această ocazie.

La vernisaj au participat câțiva dintre prietenii noștri de la Atelierul Foto Marvany din Bekescsaba, Ungaria.

La deschidere au vorbit: Dl. Katona Peter, Președintele Atelierul Foto Marvany din Bekescsaba, Dl. Jireghie Virgiliu, Președinte de onoare Foto Club Arad și Boran O. Mircea, Președintele Foto Club Arad.

Mulțumim încă o dată prietenilor noștri care au dat curs invitației noastre și au trimis fotografii minunate care sunt expuse la Sala Clio până pe 14 august. La vernisaj au participat și cei care urmează cursul autorizat de specializare organizat de noi.

Reamintesc cluburile participante și autorii fotografiilor:   

Atelierul Foto Márvány, Békéscsaba, Ungaria: Barabás Ferenc, Boldog Zsuzsanna, Boldog Zsuzsanna, Bontovics Ilona, Dr. Blahut Károly, Katona Péter, Kenéz Éva, Kucsara Tibor, Mazán Erzsébet, Virág Mihály

 

Asociația Foto Club Mihai Dan Călinescu, Craiova, România: Anghel Mircea, Anghel Rodica, Dumitrel Andreea, Florescu Cătălina, Floriganță Cristian, Nada al Natour, Opriș Ivona, Trică Adrian,  Ursu Oana, Vochescu Gabriela

 

Asociația Foto Kino Video din Voivodina, Novi Sad, Serbia: Anica Zupunski, Dejan Cavic, Dusan Zivkic, Jan Valo, Maja Tomic, Sladjana Pantelic, Snezana Lerh, Zoran Pislevic

 

Asociația Fotografică din Łódź, Polonia: Agnieszka Wojtera, Artur Jastrzebski, Dominika Cybuch, Jagiełło Tadeusz, Konrad Sosnowski, Mariusz Jędraszczyk, Sławomir Grzanek, Sylwia Pietryga, Urszula Sobieszek, Zbigniew Januszek

 

Asociația Foto Club Arad, România: Mircea O. Boran, Radu Bulzan, Marius Buță, Călin Creștin, Danijela Despotov, Ovidiu Filip, Octavian Iolu, Brighita Niță, Filip Rotaru, Tunde Șerban

Afișul și pliantul au fost realizate de colega noastră Monica Szentes.

Acest salon va fi unul itinerant. Anul viitor vom încerca să facem un proiect mai amplu în care sperăm să implicăm și autoritățile locale. Acum toată finanțarea a fost făcute de asociația noastră, dar am dorit să aducem fotografii și autori deosebiți în orașul nostru.

Autorii fotografiilor realizate la vernisaj sunt: Radu Bulzan, Raffael Don și Mircea O. Boran.

Descarcă pliantul de mia jos!

Dowload the brochure from below!

Street photography 2021 – Brochure

International Photographic Salon – Street Photography, Arad

On Tuesday, August 3, at 6 PM, the opening organized by the Foto Club Arad Association took place at the Clio Hall in Arad, under the patronage of the Association of Romanian Artists Photographers no. 014/2021 and in collaboration with the Arad Museum Complex: Secvențe urbane – Urban Frames

The 50 photos from 47 of our friends representing 5 photo associations from 4 countries were admired by a large number of visitors who also received a specially edited brochure on this occasion.

The opening was attended by some of our friends from the Marvany Photo Workshop in Bekescsaba, Hungary.

At the opening they spoke: Mr. Katona Peter, President of the Marvany Photo Workshop in Bekescsaba, Mr. Jireghie Virgiliu, Honorary President of Foto Club Arad and Boran O. Mircea, President of Foto Club Arad.

Thanks again to our friends who accepted our invitation and sent us wonderful photos that are on display at the Clio Hall until August 14th. 

Those who follow the authorized specialization course organized by us also attended the opening.

I remind the participating clubs and the authors of the photos:

Marvany Photo Workshop, Békéscsaba, Hungary: Barabás Ferenc, Boldog Zsuzsanna, Boldog Zsuzsanna, Bontovics Ilona, Dr. Blahut Károly, Katona Péter, Kenéz Éva, Kucsara Tibor, Mazán Erzsébet, Virág Mihály

Mihai Dan Călinescu Club Photo Association, Craiova, Romania: Anghel Mircea, Anghel Rodica, Dumitrel Andreea, Florescu Cătălina, Floriganță Cristian, Nada al Natour, Opriș Ivona, Trică Adrian, Ursu Oana, Vochescu Gabriela

Kino Video Association of Vojvodina, Novi Sad, Serbia: Anica Zupunski, Dejan Cavic, Dusan Zivkic, Jan Valo, Maja Tomic, Sladjana Pantelic, Snezana Lerh, Zoran Pislevic

Photographic Association of Łódź, Poland: Agnieszka Wojtera, Artur Jastrzebski, Dominika Cybuch, Jagiełło Tadeusz, Konrad Sosnowski, Mariusz Jędraszczyk, Sławomir Grzanek, Sylwia Pietryga, Urszula Sobieszek, Zbigniew Januszek

Foto Club Arad Association, Romania: Mircea O. Boran, Radu Bulzan, Marius Buță, Călin Creștin, Danijela Despotov, Ovidiu Filip, Octavian Iolu, Brighita Niță, Filip Rotaru, Tunde Șerban

Our colleague Monica Szentes made the poster and the brochure.

This salon will be an itinerant one. Next year we will try to do a bigger project in which we hope to involve the local authorities as well. Now our association made all the funding, but we wanted to bring special photos and authors to our city.

The authors of the photos taken at the opening are Radu Bulzan, Raffael Don and Mircea O. Boran.

Mircea O. Boran – President – Foto Club Arad Association – founded 1968

www.fotoclubarad.ro

tf. 0744863266