Asociația Foto Club Arad a avut onoarea și plăcerea să fie invitată și să reprezentăm Aradul, respectiv România, în perioada 27 – 30  septembrie , la un eveniment deosebit din domeniul fotografiei în orașul Zilina din Slovacia.

La invitația colegilor de la Fotoklub Obzor din Zilina conduși de Ľubomír Lošonský și Milan Veliky am participat la un simpozion în cadrul proiectului ” Fotografia de azi și de mâine” care a fost continuarea directă a proiectului de anul trecut din Lodz, Polonia.

Proiectul a fost scris și pus în aplicare în mod profesionist de colegii din Slovacia.

Scopul principal a fost stabilirea de viitoare colaborări între asociațiile de fotografie participante prin organizarea în comun de expoziții, ateliere foto, discuții și altele.

La Galeria Makovicky Dom a fost vernisată o expoziție cu fotografiile tuturor participanților și a fost prezentat un album tipărit cu imaginile pregătite de fiecare club. Din partea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România cu sediul la Nădlac, județul Arad, am oferit un set de cărți în limba slovacă. Totodată am mai oferit participanților mai multe materiale de promovare a orașului și județului Arad. Mai târziu cluburile foto prezente au pregătit o prezentare multimedia de câte 10 minute.

Au fost prezente delegații din: Polonia – Lodz, Slovacia – Zilina, Cehia – Nachod, Ungaria (Szentes și Kiskunfelegyhaza), Serbia – Novi Sad, Lituania – Ukmerge, România – Asociația Foto Club Arad. Am fost acolo împreună cu colegii mei de club Octavian Iolu cu soția și Monica Szentes.

Colegii noștri de la Fotoklub Obzor merită toate felicitările noastre pentru organizarea acestui reușit simpozion !

La rândul nostru am  invitat pe fotografii slovaci, dar și pe ceilalți participanți la simpozion să viziteze Aradul, respectiv România și să ne prezinte fotografiile lor în cadrul unor vernisaje!

         În orașul Zilina și în localitațile prin care am trecut, am vizitat și am fotografiat  locuri și lucruri deosebite: Bratislava, Trencin, Budapesta. Am urcat totodată și Vârful Chleb din Vratna.

Pe drumul până în Zilina și înapoi am văzut locuri și peisaje pitorești care ne îndeamnă să revenim ! 

 

Foto Club Arad attends a photo event in Zilina, Slovakia

 

The Photo Club Arad Association had the honor and pleasure to be invited and to represent Arad, respectively Romania, on September 27-30, at a special event in the field of photography in the city of Zilina in Slovakia.

At the invitation of the colleagues from Fotoklub Obzor in Zilina led by Ľubomír Lošonský and Milan Veliky we participated to a symposium within the project “Today’s and tomorrow’s photography” which was the direct continuation of last year’s project in Lodz, Poland.

The project was written and professionally implemented by colleagues in Slovakia.

The main purpose was to establish future collaborations between the participating photography associations by jointly organizing exhibitions, photo workshops, discussions and others.

At the Makovicky Dom Gallery, an exhibition with photos of all the participants was opened and a printed album with the images prepared by each club was presented. From the Democratic Union of Slovaks and Czechs in Romania, based in Nadlac, Arad county, I offered a set of books in Slovak language. At the same time, we also offered for participants more materials to promote the city and county of Arad. Later the photo clubs presented a multimedia presentation of 10 minutes.

Delegates from: Poland – Lodz, Slovakia – Zilina, Czech Republic – Nachod, Hungary (Szentes and Kiskunfelegyhaza), Serbia – Novi Sad, Lithuania – Ukmerge, Romania – Foto Club Arad Association were present. I was there with my club colleagues Octavian Iolu with wife and Monica Szentes.

Our colleagues from Fotoklub Obzor deserve all our congratulations for organizing this successful symposium!

In our turn, we invited Slovakian photographers, but also the other participants in the symposium to visit Arad, respectively Romania and to present their photographs to us in some openings!

In the city of Zilina and in the localities through which we passed, we visited and photographed special places: Bratislava, Trencin, Budapest. We also climbed the Chleb Peak in Vratna.

On the way to Zilina and back home we saw picturesque places and landscapes that invite us to return!