Asociația Foto Club Arad a avut onoarea și plăcerea să fie invitată, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie, la un eveniment deosebit din domeniul fotografiei în orașul Lodz din Polonia.

La invitația colegilor de la Asociația Fotografilor din Lodz (Lodzkie Towarzystwo Fotograficzne) conduși de Sławomir Grzanek și Robert Tarczyński am participat la un simpozion în cadrul proiectului ” Fotografia de azi și de mâine”.

Proiectul a fost scris și pus în aplicare în mod profesionist de colegii din Polonia.

Scopul principal a fost stabilirea de viitoare colaborări între cluburile participante prin organizarea în comun de expoziții, ateliere foto, discuții și altele.

La Galeria Eugeniusz Haneman a asociației a fost vernisată o expoziție cu fotografiile tuturor participanților și a fost prezentat un album tipărit cu imaginile pregătite de fiecare club. În același loc cluburile foto prezente au pregătit o prezentare multimedia de câte 10 minute.

Au fost prezente delegații din: Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria (Szentes și Kiskunfelegyhaza), Serbia (Novi Sad), România (Foto Club Arad). Am fost acolo împreună cu colegii mei de club Octavian Iolu și Călin Creștin însoțiți de soțiile noastre.

Sławomir Grzanek și Robert Tarczyński merită toate felicitările noastre pentru organizarea acestui simpozion și pentru atmosfera prietenească pe care am simțit-o în Lodz!

La rândul nostru îi vom invita pe fotografii polonezi, dar și pe ceilalți participanți la simpozion să viziteze Aradul, respectiv România, și să ne prezinte fotografiile lor !

În orașul Lodz, dar și prin localitațile prin care am trecut, am vizitat și am fotografiat  locuri și lucruri deosebite: Bratislava, Brno, Oswiecim (Auschwitz), Cracovia, Banska Bystrica.

Sigur vom reveni în curând !   

Foto Club Arad attends a photo event in Lodz, Poland

Foto Club Arad Association had the honor and pleasure to be invited, from 28 September to 1 October, to a special event in the field of photography in the city of Lodz in Poland.

Invited by colleagues from the Association of Photographers of Lodz (Lodzkie Towarzystwo Fotograficzne) led by Sławomir Grzanek and Robert Tarczyński we attended a symposium under the “Photography Today and Tomorrow”.

The project was written and professionally implemented by colleagues in Poland.

The main goal was to establish future collaborations between participating clubs by jointly organizing exhibitions, photo workshops, discussions and more.

At the Eugeniusz Haneman Gallery of the association was opened an exhibition with photos of all the participants and an album was printed with the pictures prepared by each club. In the same place, the present photo clubs prepared a multimedia presentation of 10 minutes.

Delegations from: Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary (Szentes and Kiskunfelegyhaza), Serbia (Novi Sad), Romania (Foto Club Arad) were present. I was there with my colleagues Octavian Iolu and Călin Creștin accompanied by our wives.

Sławomir Grzanek and Robert Tarczyński deserve all our congratulations for organizing this symposium and for the friendly atmosphere that we felt in Lodz!

In turn we will invite Polish photographers, but also the other participants to the symposium to visit Arad and Romania, and to present us their photos!

In the city of Lodz, and in each village through which we passed, we visited and photographed places and different things: Bratislava, Brno, Oswiecim (Auschwitz), Krakow, Banska Bystrica.

Surely we will come back soon!